IPB

Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )

20 Страниц V  1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Sluzbeni List RCG, Сборник юридических законов и актов
AdriaDоm
12 Oct 2007, 16:58
Сообщение #1


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847www.sllrcg.cg.yu

http://www.crps.cg.yu/home.php?akcija=obrasci

http://cys.ru/cyber.html?url=www.crnagora.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
29 Nov 2007, 07:55
Сообщение #2


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847

UGOVOR O PODSTANARSKOM ODNOSU


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
29 Nov 2007, 08:08
Сообщение #3


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847KONSTITUCIJA RCG

Službeni list Crne Gore, br. 1/2007 od 25.10.2007. godine
1. Ustav Crne Gore
www.sllrcg.cg.yu


UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
29 Nov 2007, 08:27
Сообщение #4


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VIZE STRANCU


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI BORAVAK


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
30 Nov 2007, 10:17
Сообщение #5


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847


ZAHTJEV ZA ODVAJANJE VODOMJERA


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
30 Nov 2007, 10:33
Сообщение #6


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847

Таксы для получения визы и боравка


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Михаил-Москва
30 Nov 2007, 12:15
Сообщение #7


***
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 285
Регистрация: 2 Feb 2007
Из: Будва
Пользователь №: 1,485Poresko pravo
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
30 Nov 2007, 12:52
Сообщение #8


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847QUOTE(Михаил-Москва @ 30 Nov 2007, 10:15) *

Poresko pravowww.vlada.cg.yu/minfin/vijesti.php?akcija=rubrika&rubrika=217 - 62k -

www.ekonomija.cg.yu/_za_studente/komparativno_por_pravo.php - 45k -

www.ius.bg.ac.yu/Biografije/popdej.htm - 26k -


Pregled poreskih i carinskih propisa koji su doneseni u periodu od 1. januara 2003. – 1. avgusta 2006. godine

--------------------------------------------------------------------------------

Pregled poreskih i carinskih propisa koji su doneseni u periodu od 1. januara 2003. – 1. avgusta 2006. godine


I U periodu od 1. januara 2003. – 1. avgusta 2006. godine doneseni su sledeći poreski i carinski propisi:

1- Zakon o finansiranju lokalne samouprave - ("Sl.list RCG", br. 42/03);
2- Zakon o carinskoj tarifi ("Sl.list RCG", br. 75/05);
3- Zakon o administrativnim taksama – ("Sl.list RCG", br.55/03);
4- Zakon o porezu na promet upotrebljavanih putničkih motornih vozila, plovnih vozila, vazduhoplova i letilica – ("Sl.list RCG", br.55/03);
5- Zakon o porezu na promet nepokretnosti - ("Sl.list RCG", br.69/03).
6- Zakon o porezu na premije osiguranja – ("Sl.list RCG", br.27/04 i 37/04);
7- Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica ("Sl.list RCG", br.28/04 i 37/04);
8- Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa ("Sl.list RCG", br. 29/05);
9- Zakon o porezu na igre na igre na sreću i zabavne igre ("Sl.list RCG", br. 27/06);
10 – Zakon o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list RCG", br. 27/06);
11- Zakon o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost - ("Sl.list RCG", br.21/03);
12 - Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona - ("Sl.list RCG", br. 21/03);
13 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl.list RCG", br. 37/04);
14 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 80/04);
15 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl.list RCG", br. 80/04).
16- Zakon o izmjenama i dopunama carinskog zakona ("Sl.list RCG", br. 29/05);
17 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi ("Sl.list RCG", br. 29/05);
18 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama ("Sl.list RCG", br. 76/05);
19 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", br. 76/05);
20 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG", br. 81/05).

- Pripremljena su i tri Predloga Zakona koji se nalaze u Skupštinskoj odnosno Vladinoj proceduri, i to:

1 – Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona,
2 – Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica,
3 –Predlog Zakona o poreskim savjetnicima.

II U navedenom periodu , pripremljeni su sledeći podzakonski akti, i to:

a) Uredbe:

1- Uredba za sprovođenje carinskog zakona ("Službeni list RCG", br. 15/03);
2- Uredba o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama ("Službeni list RCG", br. 82/05);
3- Uredba o postupku ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja carine ("Službeni list RCG", br. 22/03);
4- Uredba o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom ("Službeni list RCG", br. 22/03 i 62/04);
5- Uredba o postupku sa robom i putnicima na granici između Crne Gore i Srbije ("Službeni list RCG", br. 26/03 i 54/05);
6- Uredba o visini i postupku naplate naknade za usluge carinske službe ("Službeni list RCG", br.20/03, 62/04 i 54/05);
7- Uredba o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji osnovana sumnja da se njome povrjeđuju prava intelektualne svojine ("Službeni list RCG", br.25/05);
8- Uredba o izdavanju uvjerenja koja prate robu pri izvozu, uvozu ili tranzitu ("Službeni list RCG", br.41/05);
9- Uredba o bližem postupku i uslovima za otvaranje slobodnih carinskih prodavnica ("Službeni list RCG", br.43/05),
10- Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred organima carinske službe ("Službeni list RCG", br.20/03 i 62/04);
11- Uredba o promjeni načina obračunavanja i plaćanja akcize kod prometa duvanskih proizvoda sa Republikom Srbijom ("Službeni list RCG", br. 82/05);
12- Uredba o obrazovanju carinarnica i organizacionih jedinica u Upravi carina Crne Gore ("Službeni list RCG", br.42/02 i 31/04);
13- Uredba o određivanju iznosa prihoda na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkih lica za 2006. godinu ("Službeni list RCG", br. 1/06);
14- Uredbom o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti ("Sl. list RCG", br. 23/03, 26/04 i 31/05);
15- Uredba o visini troškova prinudne naplate poreskih obaveza (''Službeni list RCG'', br. 24/05).

cool.gif Pravilnici:

1 - Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/02, 13/03, 59/04, 79/05 i 16/06);

2 - Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama ("Službeni list RCG", 18/02 i 9/06);

3 - Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na oslobadjanje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva i medjunarodne organizacije ("Službeni list RCG", br.74/04);

4 - Pravilnik o utvrdjivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV ("Službeni list RCG", br. 81/05, 2/06 i 10/06);

5 - Pravilnik o obliku i sadržini prijave za obračun poreza na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 79/05 i 28/06);

6 - Pravilnik o obliku, sadžaju, načinu podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije i zbirne prijave ("Službeni list RCG", br.16/03, 43/04, 2/05 i 14/05);

7 - Pravilnik o vrstama i načinu upotrebe carinskih obilježja ("Službeni list RCG", br.49/05);

8 - Pravilnik o uslovima i načinu nošenja oružja i municije ovlašćenih carinskih službenika ("Službeni list RCG", br.48/04);

9 - Pravilnik o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 6/06);

10 - Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica ("Službeni list RCG ", br. 6/06);

11 - Pravilnik o korišćenju poreske olakšice po osnovu poreza na dobit pravnih lica u nedovoljno razvijenim opštinama ("Službeni list RCG ", br. 3/03);

12 - Pravilnik o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica ("Službeni list RCG", br. 6/06);

13 - Pravilnik o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti ("Službeni list RCG", br. 3/05);
14 - Pravilnik o kriterijumima za odredjivanje velikih poreskih obveznika (''Službeni list RCG'', br. 16/05);
15 - Pravilnik o obliku i sadržini prijave za registraciju poreskih obveznika (''Službeni list RCG'', br. 24/05);
16 - Pravilnik o načinu utvrdjivanja poreske osnovice putem procjene (''Službeni list RCG'', br. 36/05);
17 - Pravilnik o načinu prodaje imovine poreskog obveznika u postupku prinudne naplate (''Službeni list RCG'', br. 36/05, 73/05 i 33/06).

c) Uputstva:

1 - Uputstvo o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja ("Službeni list RCG", br. 43/04);
2 - Uputstvo o uslovima i načinu pod kojima iznos carinskog duga, umjesto dužnika, može platiti treće lice ("Službeni list RCG", br. 19/04);
3 - Uputstvo o načinu sprovodjenja postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na oslobadjanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost u slučajevima kada je to predvidjeno medjunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom ("Službeni list RCG", br. 34/03).


Napomena:

- Na osnovu prethodno navedenog proizilazi, da je u izvještajnom periodu doneseno 20 Zakona od čega je 10 novih, i 10 izmjena i dopuna Zakona, i pripremljena su tri Predloga Zakona koji se nalaze u Skupštinskoj odnosno Vladinoj proceduri.
- Takođe, doneseno je i 35 podzakonskih akata (15 Uredbi, 17 Pravilnika i 3 Uputstva).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Slu__382_beni_list_SRJ.doc ( 130 кб ) Количество скачиваний: 36
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
30 Nov 2007, 13:38
Сообщение #9


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847QUOTE(Михаил-Москва @ 30 Nov 2007, 10:15) *

Poresko pravoPUTEVODITELJ PO NALOGAM RCG

http://www.vlada.cg.yu/minfin/vijesti.php?...ti&id=21414
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
3 Dec 2007, 19:01
Сообщение #10


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE RADA NEREZIDENTNIH FIZICKIH LICA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RADNO ANGAZOVANJE NEREZIDENTNIH FIZICKIH LICA


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
29 Dec 2007, 13:59
Сообщение #11


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847PRIJAVA
o razvrstavanju po djelatnosti
ZAVOD ZA STATISTIKU CRNE GORE


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
30 Dec 2007, 10:25
Сообщение #12


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847UPRAVA ZA NEKRETNINE


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
30 Dec 2007, 12:26
Сообщение #13


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847

Bilten Ministarstva finansija Crne Gore - Broj 9...

http://www.vlada.cg.yu/minfin/vijesti.php?...i&id=151327
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
3 Jan 2008, 21:15
Сообщение #14


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTICKO-TEHNICKIH USLOVA O LOKACII


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AdriaDоm
17 Jan 2008, 08:59
Сообщение #15


Агентство рекламы и услуг населению
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 10 Mar 2007
Из: Montenegro
Пользователь №: 1,847

Zahtjev za izlazak komisije za MTUPOTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOSENJE ZAHTJEVA ZA UPOTREBU POSLOVNOG PROSTORA


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

20 Страниц V  1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0 -

 Упрощённая версия Сейчас: 5 Jul, 04:42